אמן: Fever Ray

Fever Ray is an alias of Swedish musician Karin Dreijer. She debuted with the single "If I Had A Heart" (15 Dec 2008) under the alias, followed by the self-titled album Fever Ray (2009). Her second album, Plunge was released in October 2017 without prior announcement. Her vocal style is highly distinct - shrill and piercing, with a heavy Swedish accent and frequent use of pitch-shifting technology. Dreijer was born on 7 April 1975 in Gothenburg, Sweden.

אמנים דומים

האלבומים האמןFever Ray


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר