אמן: First Aid Kit

There are three bands called First Aid Kit: 1. Swedish indie/folk duo consisting of sisters Klara and Johanna Söderberg from Stockholm. The siblings began composing songs in 2007, taking their name at random from an English dictionary. The debut EP "Drunken Trees" was released on the 9th of April 2008 in Sweden on the label Rabid Records, owned by the Swedish electronic duo The Knife. The EP was re-released through Wichita Recordings early 2009.

אמנים דומים

האלבומים האמןFirst Aid Kit


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר