אמן: Flume

Flume is an electronic music project, created by Harley Streten from Sydney, Australia. Streten was discovered and signed by Future Classic in 2011, after submitting the tracks "Sleepless", "Over You" and "Paper Thin" in an original artists competition managed by the Australian record company. Nathan McLay, an employee of Future Classic and now Flume's manager, assisted with the release of his first EP titled Sleepless , which contained the three original tracks.

אמנים דומים

האלבומים האמןFlume


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר