אמן: Foals

Foals are a rock band which formed in Oxford, England in 2005. The band consists of Yannis Philippakis (vocals, guitar), Jimmy Smith (guitar), Walter Gervers (bass), Edwin Congreave (keyboards) and Jack Bevan (drums). The band has released four albums: "Antidotes" (2008), "Total Life Forever" (2010), "Holy Fire" (2013) and "What Went Down" (2015). The band was formed in 2005 by Philippakis and Bevan, both former members of math rock band The Edmund Fitzgerald, and Andrew Mears of Youthmovies.

אמנים דומים

האלבומים האמןFoals


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר