אמן: Francesca

There are at least two other Artists with the name Francesca (videos automatically attached to this profile appear to be another Francesca)... One "Francesca" is a fresh new (bi-lingual) talent from Melbourne Australia… In March 2008 she teamed up with the very experienced producer/composer Rokk Lattanzio (Vociferous Music)... ‘I Should’ve Known’ is the first taste of what’s to come from their collaboration… There’s a swag of cool English & Italian songs in the pipeline; look for an album release in 2009.

אמנים דומים

האלבומים האמןFrancesca


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר