אמן: French Montana

French Montana (born November 9, 1984) is an American rapper and singer of Moroccan descent. He is the founder and CEO of Cocaine City Records. In 2012, he signed a joint venture recording deal with Maybach Music Group and Bad Boy Records. Montana is known for his frequent collaborations with Max B, and more recently with Rick Ross along with his group Coke Boys, which consists of rappers Chinx Drugz, Cheeze and Flip. French Montana was born Karim Kharbouch in 1984 in Rabat, Morocco, where he lived for the first 13 years of his life.

אמנים דומים

האלבומים האמןFrench Montana


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר