בלוג לפתוח בחינם

אמן: Gali Atari

Gali (Avigail) Atari, was born in in Rehovot, Israel on December 29, 1953. She started her singing career in her teens, and has continued to this present day. Among Atari's known songs one can find "Valentino", "You have Sun", "Come Today", "Another Day", "Middle of September", "What you Like" and others. Probably her most known song is "Hallelujah", with which she won the 1979 Eurovision contest, together with the "Milk and Honey" (HALAV VEDVASH) band.

אמנים דומים

האלבומים האמןGali Atari


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר