אמן: Gene Autry

Orvon Gene Autry (September 29, 1907 – October 2, 1998) was an American performer who gained fame as The Singing Cowboy. Autry is the only entertainer to have been honored in all five categories by the Hollywood Walk of Fame, having been awarded stars for his performances in Radio, Recording, Motion Pictures, Television, and Live Theatre/performance. Born in Tioga, Texas, Autry was raised in Texas and Oklahoma. Discovered by humorist Will Rogers, in 1929 Autry was billed as "Oklahoma's Yodeling Cowboy" at KVOO in Tulsa, Oklahoma.

אמנים דומים

האלבומים האמןGene Autry


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר