אמן: Genie

There are at least three artists called "Genie": 1) Korean artist, with "I Do", I Am Sam OST. 2). Born in Los Angeles but raised in San Francisco the genie is an avant-garde guitarist, performer, and musical pioneer best known to audiences for his "Scratch Guitar" shows, a unique performance involving live looping, slide guitar, and beatboxing. In 2002 he made his debut in Montreal Canada at the Montreal DMC Championships and later at the Canadian National DMC Championships.

אמנים דומים

האלבומים האמןGenie


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר