אמן: Georgia Dagaki

Georgia Dagaki was born on the Greek island of Crete. She began playing the lyra and singing in front of an audience at the age of 16. Georgia combines the skill of an accomplished musician with the tender passion of a young singer. She has recorded and performed with many renowned Greek musicians and will be releasing her second personal CD toward the end of 2008. Since February 2008, she has been performing with her own band, producing a more modern and rock sound, while maintaining her traditional & ethnic roots.

אמנים דומים

האלבומים האמןGeorgia Dagaki


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר