אמן: Gingger Shankar

Gingger Shankar is an Indian American singer, composer and multi-instrumentalist. She has scored several award-winning films, including Passion of the Christ and Circumstance.

אמנים דומים

האלבומים האמןGingger Shankar


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר