אמן: Grimes

The electronic musician Claire Boucher, better known as Grimes, was born on 17 March 1988 in Vancouver, Canada and is based in Los Angeles. Her music is an eclectic mix of styles which she described herself as "ADD music", because it shifts frequently and dramatically. She fuses contemporary instrumentation with classical vocal practices. Boucher was born and raised in Vancouver, British Columbia. In 2006, she moved to Montreal, Canada to attend Montreal's McGill University, studying Russian literature and later, neuroscience.

אמנים דומים

האלבומים האמןGrimes


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר