אמן: Hanna Jahanforooz

Hanna is a singer, song writer and musician. Hanna was born in Tehran- Iran to a Jewish family. she learned vocal tutoring based on opera, theater acting, movie acting and became a professional artist. Her art is influenced from Farsi (Persian) music, soul, opera, ethnic and world music. She is singing in Persian language, Hebrew, English and Spanish language. Hanna created her own unique and personal style, a combination of oriental Farsi music from the east and western influences.

אמנים דומים

האלבומים האמןHanna Jahanforooz


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר