אמן: Hendersin

Never falling victim to classification, Hendersin aims to promote positivity and pleasure. Let’s take a look at the current state of the music industry. Decreasing attention spans and increasing online media usage have created a new genre of artist deemed "college rap." The name springs from the overwhelming number of creative students who have been able to leverage their music through social media and on-campus groups. This new wave of artist

אמנים דומים

האלבומים האמןHendersin


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר