אמן: Hillsong United

Hillsong United is an Australian worship band. They started as the youth ministry band from Hillsong Church in Australia. Their music is praise and worship with a contemporary style that is a mix of contemporary Christian music and mainstream rock. The band was formerly named "United Live" and was led by Reuben Morgan and Marty Sampson. United Live made its first album in 1999 after a suggestion from worship pastor Darlene Zschech to Reuben Morgan.

אמנים דומים

האלבומים האמןHillsong United


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר