אמן: Hot Chip

Hot Chip are an electronic/dance band which formed in London, England, United Kingdom in 2000. It consists of Alexis Taylor (vocals, guitar, keyboards), Joe Goddard (vocals, synths, percussion), Al Doyle (guitar, vocals), Owen Clarke (synths, guitar) and Felix Martin (percussion). The combination of Taylor's ethereal, high-pitched vocals with Goddard's warm, low pitch and the band's blip-blop electronics creates a dreamy sound. The band is best known for the hit singles "Over and Over" (2006) and "Ready for the Floor" (2008).

אמנים דומים

האלבומים האמןHot Chip


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר