אמן: Iggy Pop

Iggy Pop (born James Newell Osterberg, Jr.; April 21, 1947) is an American singer, songwriter, musician, and actor. Though widely known as an innovator and "godfather" of punk rock, Pop's music has encompassed a number of styles over the years, including pop, hard rock, jazz and blues. Pop became known as 'Iggy' in high school, during which time he served as drummer for local blues band The Iguanas. He is vocalist of influential proto-punk band The Stooges (Pop and the other surviving members of the group reunited in 2003)

אמנים דומים

האלבומים האמןIggy Pop


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר