בלוג לפתוח בחינם

אמן: Ikhwani Safaa Musical Club

The Ikhwani Safaa Musical Club was founded in 1905 following the Sultan's intention to create recreational associations on the island. The name itself means "brothers who love one another" and reflects the egalitarian and supportive aims of the club. The Club is the oldest in Zanzibar, and has been one of the main currents in Zanzibari music throughout this century - sales of their cassettes comprise the bulk of the cassette copy-shops' trade. After the revolution in 1964

אמנים דומים

האלבומים האמןIkhwani Safaa Musical Club


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר