אמן: Iron Maiden

There are multiple artists with this name: 1) Iron Maiden are an English heavy metal band formed in Leyton, east London, in 1975 by bassist and primary songwriter Steve Harris. The band's discography has grown to thirty-seven albums, including fifteen studio albums, eleven live albums, four EPs, and seven compilations. Pioneers of the New Wave of British Heavy Metal, Iron Maiden achieved initial success during the early 1980s. After several line-up changes

אמנים דומים

האלבומים האמןIron Maiden


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר