אמן: Jack Johnson

Jack Hody Johnson (born May 18, 1975 in North Shore, Oahu, Hawaii) is a singer-songwriter, accomplished professional surfer and filmmaker who has achieved critical and commercial success and a dedicated following since he first appeared on G. Love & Special Sauce's album Philadelphonic. The release of his 2001 debut album, Brushfire Fairytales, further cemented his popularity and he has since released four more successful albums including 2003's On and On, 2005's In Between Dreams, 2008's Sleep Through the Static and 2010's To The Sea.

אמנים דומים

האלבומים האמןJack Johnson


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר