אמן: Jack White

Jack White (born John Anthony Gillis on July 9, 1975 in Detroit), American rock musician, producer, and actor. He is best known as the guitarist and lead vocalist of the rock duo The White Stripes (1997-2011) and more recently guitarist and vocalist of The Raconteurs, and drummer and vocalist for the band The Dead Weather. Jack White first played as a professional musician in the early 1990s, as a drummer for the Detroit cowpunk band Goober & the Peas.

אמנים דומים

האלבומים האמןJack White


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר