אמן: Jambinai

This is a wrong tag for 잠비나이. Jambinai / 잠비나이 is a three members band from Korea. They play the piri, geomungo and haegeum.

אמנים דומים

האלבומים האמן잠비나이


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר