אמן: James Bay

James Bay (born 4 September 1990) is an artist who possesses that untarnished strain of talent that many newcomers lose as they develop over time. His raw expressions and graveled voice work in a magical unison that captivates audiences and strips pop melodies back to a skeletal efficiency. Hailing from Hitchin, Hertfordshire, James is a young singer-songwriter who has already gained a great reputation thanks to stints at Communion's monthly night at Notting Hill Arts Club in London and a hugely successful run of support slots with Tom Odell

אמנים דומים

האלבומים האמןJames Bay


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר