אמן: James Brown

James Brown (b. James Joseph Brown, 3 May 1933, in Barnwell, SC, USA – d. 25 Dec 2006), is recognized as one of the most influential figures in 20th century music. He was a seminal force in the evolution of gospel and rhythm and blues into soul and funk. He has also left his mark on numerous other musical genres, including rock, jazz, reggae, disco, dance and electronic music, and hip-hop music. Joining Bobby Byrd's vocal group The Famous Flames

אמנים דומים

האלבומים האמןJames Brown


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר