אמן: Jamie Janover

Jamie Janover is recognized as a true musical and artistic innovator. His many talents include being a master of the ancient percussion stringed instrument called the hammered dulcimer (he won the 2002 National Hammered Dulcimer Championship), inventing an instrument he calls the "mini-kit" (a miniature amplified drum kit), playing pyrocussion (fire drums) and creating the Realmsmobile (a recumbent tricycle with the mini-kit attached, enabling him to ride and play drums simultaneously), among many other diverse creative outputs.

אמנים דומים

האלבומים האמןJamie Janover


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר