אמן: Jamiroquai

Jamiroquai is a funk/acid jazz band which formed in London, England, United Kingdom in 1992. The band currently consists of Jason Luis 'Jay Kay' Cheetham (vocals), Matt Johnson (keyboards), Rob Harris (guitar), Paul Turner (bass), Derrick McKenzie (drums) , Sola Akingbola (percussion), Lorraine McIntosh (backing vocals) and Hazel Fernandez (backing vocals). The name "Jamiroquai" is derived from the Native American Iroquois tribe, with which Kay has said he identifies philosophically, combined with 'Jam', as in musical jamming.

אמנים דומים

האלבומים האמןJamiroquai


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר