אמן: Jamshied Sharifi

Jamshied Sharifi was born October 17, 1960 in Topeka, Kansas to an Iranian father and an American mother. At an early age, Sharifi was exposed to Jazz and Middle Eastern music by his father and to European classical and church music by his mother. He began to study classical piano at age five and quickly developed a thirst for musical instruction and a desire to improvise. At age nine he began studying guitar and drums, and at age ten added flute.

אמנים דומים

האלבומים האמןJamshied Sharifi


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר