אמן: Jamyang Sakya

This artist hails from either India or Tibet, All of the influences on this CD are for the praise of the 21 Tara's and for prayers for counting like a Mala, also these Mantras cleanse your home of all evil, give you peace and understanding and of course unwaning compassion. The Vajrasattva 100 sylable Mantra is best when said before going to bed to help clear your mind of the days events and also to cleanse all evil spirits from around you and your home!

אמנים דומים

האלבומים האמןJamyang Sakya


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר