אמן: Jef Stott

Jef Stott has been deftly navigating the realms of the global remix for over a decade. A founding member of both Lumin and Stellamara, he has gone on to become a sought after producer working primarily with artists from the Middle East living in diaspora. He recently produced the debut release from MC Rai, and is now at work with the Persian fusion group SOMMA. He has been commissioned to write for television and film, the popular Sims Video Games and composed for several modern dance and theater productions.

אמנים דומים

האלבומים האמןJef Stott


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר