אמן: Jeff Buckley

Jeffrey Scott "Jeff" Buckley (born in Anaheim, California, USA on 17 November 1966 – 29 May 1997), raised as Scotty Moorhead, was an American singer-songwriter and guitarist. He was the son of musicians Tim Buckley and Mary Guibert. He had emerged in New York City's avant-garde club scene in the 1990s as one of the most remarkable musical artists of his generation, acclaimed by audiences, critics, and fellow musicians alike. His first commercial recording, the four-song EP Live At Sin-é, was released in December 1993 on Columbia Records.

אמנים דומים

האלבומים האמןJeff Buckley


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר