אמן: Jefferson Airplane

Jefferson Airplane was a psychedelic rock group formed in San Francisco. It was the first of several Bay Area psychedelic groups of the 1960s to become internationally known. The band was founded by singer Marty Balin and guitarist Paul Kantner in 1965. With the addition of Signe Anderson, their male-female singing style showed their folk music roots plus Balin's love of R&B singing styles. In fact their dual lead vocals were a hallmark of their sound throughout the Airplane's career

אמנים דומים

האלבומים האמןJefferson Airplane


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר