אמן: John Morgan

There are at least two artists sharing this name. (1) John Morgan is a musician in the Breakbeats, Electronic and House genres. In addition to this he is also a member and founder of the industrial band Unit:187, and the duo Powerplant along with Kiki Stewardson, in addition to this he has also founded the record label Powerplant music. He was inspired by artists such as Depeche Mode, Skinny Puppy, Peter Gabriel etc. and so his music career began in 1985 when he bought his first synthesizer.

אמנים דומים

האלבומים האמןJohn Morgan


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר