אמן: Josh Groban

Joshua Winslow Groban (born in Los Angeles, CA , on February 27, 1981) is an American singer known for his mature, dusky baritone voice. His musical style ranges from classical to pop. After only one year in the theatre department at Carnegie Mellon University, his choice school, Groban left when he was offered a recording contract at Warner Bros. Records through David Foster's own 143 Records imprint. With regard to signing Groban, Foster said: "I love his natural ability in the pop and rock arena, but I love his sense of classics even more.

אמנים דומים

האלבומים האמןJosh Groban


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר