אמן: Judas Priest

Judas Priest are pioneers of the heavy metal genre, and arguably created the "metal" look. Priest were one of the bands that helped spur the heavy metal genre's evolution by discarding most of its blues influence, and created a "metallic" sound which inspired generations of metal bands to come. Judas Priest were one of the first heavy metal bands and are considered one of the most influential bands in the genre, helping the evolution of speed and thrash metal in the 80s.

אמנים דומים

האלבומים האמןJudas Priest


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר