אמן: Julian Casablancas

Julian Casablancas (born August 23, 1978 in New York City, New York) is the lead singer and songwriter of the American rock band The Strokes Julian Casablancas is half American and half Danish and the son of John Casablancas and Jeanette Christiansen. His parents divorced when he was young. He attended kindergarten with future bandmate Nikolai Fraiture. Early in his teens, Julian's father sent him to the Institut Le Rosey in Switzerland. This was where Julian first met Albert Hammond Jr., one of few other American students on campus.

אמנים דומים

האלבומים האמןJulian Casablancas


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר