בלוג לפתוח בחינם

אמן: Kaiku

Kaiku is a New York-based collective of talented and experienced Finnish and American musicians. It is a fascinating mix of spirited Finnish singing and world music instrumentation.

אמנים דומים

האלבומים האמןKaiku


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר