אמן: Kamil Alipour

The traditional sounds of Persia come to life on the new CD composed, arranged and performed by Kamil Alipour entitled "Moon Dance". Classical Persian music is an ancient art form whose integrity and character must be preserved by those who have lived and breathed its essence for a great number of years; Kamil Alipour is one such musician. He displays remarkable skill and versatility on both Taar (a six stringed instrument with a sheep skin sound board

אמנים דומים

האלבומים האמןKamil Alipour


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר