אמן: Kekra

Kekra (backward-slang of “crack”) is a French rapper from Courbevoie, Hauts-de-Seine (92). He spends a lot of time in Asia, particularly in THailand. His particularity is that he never shows his face, wears a mask for all of his performances and interview. Fluent in the English language, he is a fan of the grime and 2-step garage, a style born in London, United Kingdom.

אמנים דומים

האלבומים האמןKEKRA


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר