אמן: Kelly Thoma

Kelly (LINK) was born in Piraeus in 1978. Since 1995, she has been studying the lyra with Ross Daly and three years later she started travelling with him and his group, “Labyrinth”, participating in concerts in Europe, Asia, Australia and the U.S. She has taken part in many projects with musicians from various different traditions from other countries. Being a member of 'Labyrinth" She had the chance to meet many important musicians such as the Trio Chemirani

אמנים דומים

האלבומים האמןKelly Thoma


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר