אמן: Kiss

There are three groups of artists with this name: 1) KISS, American rock band 2) Kiss, Korean pop trio → 키스 or K.I.S.S. 3) Kiss, Taiwanese girl group 1) KISS is an American hard rock band that formed in New York City, USA in 1973. The group has performed and recorded continuously since their formation. KISS has sold over 100 million albums worldwide and has been awarded 45 gold albums to date, and has certified sales of 19 million records in the U.S. Their latest album is 2012's 'Monster'.

אמנים דומים

האלבומים האמןKiss


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר