אמן: Kona

There is more than one artist known under this name: 1. Raised in South Atlanta, Kona is a Los Angeles based singer and songwriter whose music combines modern soul with elements of funk and RnB. As the daughter of a jazz singer mother and soul DJ father, Kona developed a proficiency in music at a impressively young age. As a singer songwriter of only two years, Kona's refreshing take on soul has garnered her an impressive online following and attention.

אמנים דומים

האלבומים האמןKona


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר