אמן: Las Hijas Del Sol

Hijas del Sol (Spanish for Daughters of the Sun), respectively Piruchi Apo Botupá and Paloma Loribo Apo, are an aunt and niece duo from the island of Bioko in Equatorial Guinea who write, sing and perform songs in both Bubi and Spanish. As of 2006, the duo has split up with Paloma Loribo Apo "Paloma del Sol" taking on a solo career.

אמנים דומים

האלבומים האמןLas Hijas Del Sol


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר