אמן: Lauv

Ari Staprans Leff (born August 8, 1994), known by his stage name Lauv, is an American musician. His debut EP titled Lost in the Light was released in 2015. He is best known for his 2017 single, I Like Me Better & The Other which charted at #17 in Billboard's Spotify Velocity.

אמנים דומים

האלבומים האמןLauv


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר