בלוג לפתוח בחינם

אמן: Laya Project

www.myspace.com/layaproject Laya Project’s musicians are the people of coastal and surrounding communities in the 2004 tsunami affected regions of Sri Lanka, Thailand, Indonesia, Maldives, Myanmar and India. The production is based on regional folk music traditions, recorded and brought back to the studio to create a composition that mixes and enhances the original recordings, and embarks on a visual and musical journey crossing borders, while preserving the music of the people.

אמנים דומים

האלבומים האמןLaya Project


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר