אמן: Lcd Soundsystem

LCD Soundsystem is the musical project of producer James Murphy, co-founder of dance-punk label DFA Records. Formed in 2001 in New York City, New York, United States, the music of LCD Soundsystem can also be described as a mix of alternative dance and post punk, along with elements of disco and other styles. During the band's final years, Murphy was accompanied by Al Doyle (guitar, percussion -- also of Hot Chip), Tyler Pope (!!! / Out Hud) (bass), Nancy Whang (keyboards) and Pat Mahoney (drums).

אמנים דומים

האלבומים האמןLCD Soundsystem


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר