בלוג לפתוח בחינם

אמן: Lego Lepricons

Post Rock/Space Rock band from Israel. www.LEGOLEPRICONS.com The Band was founded in 2011 by singer and musician Yair Ziv, keyboard player Shlomi Maya and band manager Leo Yaish. Shlomi Maya was playing with most of the lead musicians and singers in the Israel music industry (Hemi Rudner, Yirmi Kaplan, Shiri Maimon and many more), today Shlomi is also working with the producer and the musician Haim Zinovich who produced and composed music to the most popular TV series in the world

אמנים דומים

האלבומים האמןLego Lepricons


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר