אמן: Leonel Almeida

Leonel Almeida (born 17.05.1952) is a Caboverdean singer from the island of São Vicente. At the age of 17, he launched his musical career as a member of the group Birds, along with guitarist and producer Paulino Vieira. After having recorded covers with a number of other groups, he was drafted in the Portuguese army when he was 20. The experience was a turning point in his life, and he began to sing revolutionary songs. Later, he joined the group Voz de Cabo Verde, where he met legendary saxophonist Luis Morais.

אמנים דומים

האלבומים האמןLeonel Almeida


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר