אמן: Leslie Howard

Leslie Howard (born 29 April 1948) is an Australian pianist and composer. He is the first (and thus far the only) person to have recorded the entire piano works of Franz Liszt. This massive undertaking included a number of premiere recordings.

אמנים דומים

האלבומים האמןLeslie Howard


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר