אמן: Lil Peep

Lil Peep (born Gustav Åhr) was an American recording artist hailing from Long Island, New York. He was cited as one of the primary artists responsible for the post-emo revival with his style of hip hop which came to be known as emo trap. After a slight delay, his debut album Come over When You're Sober, Pt. 1 was released on August 15, 2017. Due to a possible drug overdose, he passed away on November 15, 2017 (aged 21). Lil Peep was described as a "SoundCloud rapper", and his musical style is considered lo-fi rap or emo-trap.

אמנים דומים

האלבומים האמןLIL PEEP


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר