אמן: Local Natives

Local Natives (formerly cavil at rest) is an indie rock band based in Silver Lake, Los Angeles, CA, United States. After the three founding members originally met in high school, a bassist and a drummer were found, and they all moved to a house in Silver Lake in 2008 to record their album. Their debut album as Local Natives, "Gorilla Manor", was released in the UK on November 2nd, 2009, and saw a US release date of February 16th, 2010. The band's

אמנים דומים

האלבומים האמןLocal Natives


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר